Silah Ruhsatı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Silah taşıma ruhsatı almak isteyen vatandaşlar belirli şartları sağlamak zorundadır. Sadece belirli mesleklere sahip vatandaşların alabildiği silah taşıma ruhsatı, belirli prosedürler barındırmaktadır. Silah bulundurma ruhsatı ile silah taşıma ruhsatı fark şeyler olmakla beraber sıkça karıştırılmaktadır. Silah taşıma ruhsatı nasıl alınır?

Genel olarak silah taşıma ve bulundurma ruhsatları karıştırılmaktadır. Silah bulundurma ruhsatını;

21 yaşının üzerinde olan,
C vatandaşı olan,
Silah bulundurabileceğine dair Sağlık Kurulu raporu olan,
Adli sicil kaydı temiz olan herkes alabilmektedir.
Silah taşıma ruhsatı 2019 yılında TSK ya da Emniyet mensupları haricinde şu kişilere verilmektedir;

Belediye başkanları
Göreve bağlı olarak sürekli ya da şeref basın kartı sahibi olan basın mensupları
Ateşli silah imalathanelerinin sahipleri
Açık denizlerde seferlere çıkan kaptanlar
Yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlar
Yıllık satış ve vergi tutarı Bakanlık tarafından belirlenen miktara ulaşan tacirler
Cumhuriyet savcılığı, Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlık, hâkimlik, yasama organı üyeliği mensubu olan ya da görev yapmış kişiler
Patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçiler
Patlayıcı ve tehlikeli madde deposu sahibi olan kişiler
İnşaat, yapı, büyük onarım işleriyle bizzat ve fiilen uğraşan müteahhitler
Akaryakıt satışı yapılan istasyon sahipleri (fiili ve bizzat işletmede bulunulması gerekmektedir.)
Daha önce valilik görevi yapmış olan kişiler
Kuyumcu ve sarraflar
Altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılar
Meskûn yerler haricinde en az 100 adet fenni arılı kovan yetiştiricilerine
Gerçek kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz eski eserler, anıtlar vb. korunmasıyla görevli bekçiler
Dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili yerlerde fiilen ve bizzat eşlik eden sorumlu ortaklar
Barolarda kaydı bulunan avukatlar
Köy ve mahalle muhtarları
İl Genel Meclis üyeliği yapmış olan kişiler
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında bulunan yönetim kurulu başkan ve üyeleri
Şehit olan memur, korucu ve TSK personelinin eşi, çocukları ve ebeveynleri
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış kişiler

Ayrıca;

Silah Ruhsatı İşlemleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler için buraya ,

Silah Ruhsatı İşlemleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular için buraya ,

Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında yönetmelik için buraya tıklayınız.